Phần mềm FineTest: Phiên bản 4

Bản cài đặt mới nhất

Tải về và chạy để cài đặt, chú ý tắt trình diệt virus (bao gồm cả Windows Defender) trước khi thực hiện cài đặt

.NET Framework 4.8

Cần trong trường hợp máy tính cần nâng cấp phiên bản .NET (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1)

Phiên bản khả chuyển

(dành cho những bạn có chuyên môn) Phần mềm portable, dạng nén zip, người dùng tải về và bung file nén ở thư mục tùy chọn

Xem hướng dẫn cài đặt

Video hướng dẫn cài đặt, lưu ý các bước thực hiện, nếu bạn không thực hiện chính xác, có thể gặp các lỗi tiềm ẩn khi sử dụng