Giới thiệu

FineTest là phần mềm cho phép người yêu thích lập trình có thể tự học bằng cách giải các bài tập từ dễ đến khó.

Chương trình cung cấp đề bài, các chỉ dẫn khi gặp lỗi, đánh giá tự động chất lượng bài làm của người dùng. Bằng cách đó, người sử dụng có thể tự nâng cao chất lượng mã lập trình trong thời gian ngắn.

Các chỉ dẫn và đánh giá được thực hiện hoàn toàn tự động bằng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo), chất lượng tương đương với một người hướng dẫn có chuyên môn.